Tuyên truyền quảng bá về Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ nhận được Công văn số 2479/CAT-PX03 ngày 17/7/2023 của Công an tỉnh về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng, chống ma tuý. Để thực hiện tuyên truyền, Trung tâm đăng tải thông tin về Cuộc thi như sau: Thể lệ, cách thức dự thi đề nghị truy cập đường dẫn: https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn/

vv trien khai cuoc thi tim hieu luat pcmt