Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-SGTVT ngày 19/5/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc bổ nhiệm viên chức, lãnh đạo quản lý có thời hạn đối với ông Hoàng Sơn Bình, viên chức Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ giữ... Xem thêm

Tổ chức quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX theo quy định của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT

Để triển khai các nội dung được điều chỉnh, bổ sung tại Thông tư số 04/2022/TTBGTVT và tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong việc nghiên cứu và ôn luyện phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành... Xem thêm

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  QUYẾT ĐỊNHSửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTrung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải (signed-signed-948.pdf)... Xem thêm