Tổ chức quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX theo quy định của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT

Để triển khai các nội dung được điều chỉnh, bổ sung tại Thông tư số 04/2022/TTBGTVT và tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong việc nghiên cứu và ôn luyện phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành... Xem thêm