Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La, số 01 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại liên hệ: 02123.755.755.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân nộp lệ phí, viết biên lai và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái – Sở Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai; khi nhận giấy phép lái xe, phải nộp lại giấy phép lái xe cũ để lưu hồ sơ.

– Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra, giải quyết hồ sơ và cấp GPLX. Trường hợp không cấp, phải trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4:

Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La, Công chức trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông thực hiện các công việc sau:

+ Yêu cầu nộp lại biên lai (giấy hẹn), phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.

+ Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

– Trả kết quả qua hệ thống bưu điện: Cá nhân đăng ký với cửa Bưu điện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh sau khi hoàn tất thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải.

– Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giấy phép lái xe được trả cho đúng cá nhân đổi giấy phép lái xe.

2. Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp.

Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu tại Phụ lục V thông tư 01/2021/TT-BGTVT.

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau:

Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;

Người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn.

Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

* Lưu ý: Khi đến nộp hồ sơ, người lái xe được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải chụp ảnh trực tiếp và xuất trình bản chính các hồ sơ để đối chiếu, trừ các bản chính đã gửi.

Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai; khi nhận giấy phép lái xe, phải nộp lại giấy phép lái xe cũ để lưu hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Sơn La.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Sơn La.

– Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lái xe.

8. Lệ phí:135.000đ/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu tại Phụ lục V thông tư 01/2021/TT-BGTVT.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Cá nhân có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

+ Giấy phép lái xe phải có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (số quản lý).

+ Giấy phép lái xe bằng giấy bìa đang lưu hành còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, kể từ ngày hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.

+ Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

+ Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Thông tư số 12/2017/TT -BGTVT  ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 188/2016/TT- BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.