Cấp lại Giấy phép lái xe

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La, địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại liên hệ: 02123.755.755.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe (nếu Giấy phép lái xe không do Sở GTVT Sơn La cấp); xét cấp lại Giấy phép lái xe hoặc yêu cầu sát hạch lại theo quy định để cấp lại Giấy phép lái xe.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân nộp lệ phí, viết biên lai, giấy hẹn; thông báo thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch lại (trong trường hợp phải sát hạch lại để cấp GPLX) và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái – Sở Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra, giải quyết hồ sơ và cấp GPLX. Trường hợp không cấp, phải trả lời và nêu rõ lý do.

– Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng:

+ Quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

+ Quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên: 08 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch;

– Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng: 10 ngày làm việc sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch thì được cấp lại giấy phép lái xe;

– Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên: 08 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch (sau khi nộp hồ sơ hợp lệ được 02 tháng nếu không phát hiện Giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền đang thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch);

Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe; Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Bước 4: Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La, Công chức trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông thực hiện các công việc sau:

+ Yêu cầu nộp lại giấy hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.

+ Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

– Trả kết quả qua hệ thống bưu điện: Cá nhân đăng ký với cửa Bưu điện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh sau khi hoàn tất thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải.

2. Cách thức thực hiện TTHC

Nộp trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

– Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng:

+ Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

– Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng:

+ Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu;

+ Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý:

+ Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

+ Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

* Lưu ý: Khi đến nộp hồ sơ, người lái xe được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải chụp ảnh trực tiếp và xuất trình bản chính các hồ sơ để đối chiếu, trừ các bản chính đã gửi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

– Giấy phép lái xe Quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

– Giấy phép lái xe Quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên: 08 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch;

– Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng: 08 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ hợp lệ được 02 tháng (nếu không phát hiện Giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền đang thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch);

– Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên: 08 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch (sau khi nộp hồ sơ hợp lệ được 02 tháng nếu không phát hiện Giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền đang thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch).

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Sơn La.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Sơn La.

– Cơ quan phối hợp: Cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lái xe.

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí: 130.000 đ/lần.

– Phí sát hạch lái xe:

+ Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 33.000đ/lần; sát hạch thực hành: 50.000đ/lần.

+ Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000đ/lần; sát hạch trong hình: 300.000 đ/lần; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đ/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu tại Phụ lục 19 thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

10. Yêu cầu, điều kiện của TTHC

– Cấp lại Giấy phép lái xe áp dụng trong các trường hợp sau:

+ Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng;

+ Giấy phép lái xe bị mất.

– Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe; Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

+ Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

+ Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe.