VĂN BẢN

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe gồm có: Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008 Nghị định Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy... Xem thêm