Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô  

 

Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Sở Giao thông vận tải Sơn La về công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 3207/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng B1 số tự động, B1, B2, C, D và E;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-SGTVT ngày 09/3/2022 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô.

Để bảo đảm việc sát hạch lái xe theo đúng quy định của pháp luật; phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả. Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thông báo tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô cho các thí sinh tham dự kỳ sát hạch từ ngày 10/3/2022 đến ngày 11/3/2022, tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí Sơn La (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) như sau:

  1. Về số lượng thí sinh và thời gian sát hạch.

– Tổng số thí sinh tham dự kỳ sát hạch: 246 thí sinh;

– Ngày 10/3/2022 dự kiến thực hiện sát hạch 200 thí sinh (gồm 27 thí sinh thi lại do quá hạn GPLX , 90 thí sinh của Trường Cao đẳng KTCN Sơn La và 83 thí sinh của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty CP Cơ khí Sơn La), chia theo 04 khung giờ; mỗi khung giờ sát hạch 50 thí sinh.

– Ngày 11/3/2022 dự kiến thực hiện sát hạch các thí sinh còn lại (46 thí sinh Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty CP Cơ khí Sơn La); tổng hợp kết quả kỳ sát hạch.

 (Các cơ sở đào tạo đã thông báo trực tiếp danh sách đến từng thí sinh)

  1. Về thực hiện quy định của pháp luật và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị các thí sinh đến dự sát hạch lái xe chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng và hướng dẫn của Hội đồng sát hạch trong quá trình tổ chức sát hạch; công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo tại các Văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Sở Giao thông vận tải Sơn La, Phương án số 80/PA-TTSHLXCGĐB ngày 02/3/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về phòng, chống và “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thông báo để các thí sinh tham dự sát hạch biết và chấp hành tốt các quy định trong quá trình dự sát hạch./.